Azure - tjänster & lösningar

Softronic satsar fullt ut på moln- och hybridfunktionalitet. En mycket viktig del och komponent i denna strategi är Microsofts plattform Azure. Azure ger Softronic möjlighet och styrka att leverera elastiska, skalbara och kostnadseffektiva lösningar på ett helt nytt sätt.

Allt oftare överväger företag och organisationer tjänstemodellen, vid köp av IT och olika funktionella områden. Med molntjänster slipper du även investera i egen IT-utrustning och dyra lösningar.

Den nya tekniken och de nya funktionerna innebär också att man kan ta del av tjänster när man vill och var man vill. Man betalar bara för det man utnyttjar och kan på så sätt skala upp och ner i princip helt obegränsat.

StorSimple
En strategisk och självklar del i Softronic Sourcing Factorys lösning i vår Cloud- och Hybridstrategi, var att använda Azure och StorSimple. Detta ger oss möjlighet att erbjuda moderna, kostnadseffektiva och elastiska tjänster, både på marken och i molnet.  

Softronic levererar idag tjänster som baseras på en helautomatiserad, elastisk hybrid- och molnplattform baserat på Microsofts System Center, Hyper-V och Azure. För Softronics kunder innebär detta att man inte bara kan ta del av de kostnadseffektiva lösningar och nya arbetssätt som tjänsterna levererar, utan också kombinera detta med Softronics ledande organisation för utveckling, test och förvaltning av verksamhetssystem och applikationer.


Partnerskap med Microsoft
Vår kompetens och förmåga att leverera värdeskapande lösningar har givit Softronic partnerstatusen Managed Partner. Managed Partner är den högsta partnernivån och ger Softronic unik information och kompetens kring Microsofts strategier och kommande produkter. Utnämnandet till Managed Partner är resultatet av en mycket lång satsning på integrations- och informationslösningar baserade på Microsoft-plattformen. Utöver detta är vi stolta att de senaste två åren ha vunnit .Net Awards.

Läs mer om Windows Azure här!

Kontakta oss!

Örjan Karlsson

Tel:  0706361552
Örjan Karlsson