PTK – Extern webb

PTK är en samverkansorganisation som representerar 830 000 privatanställda tjänstemän inom 25 fackförbund. Det övergripande uppdraget är att jobba för bättre villkor och ökad trygghet på jobbet, mellan jobb och efter jobben. PTK verkar främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Med målet att förtydliga PTK:s expertis och det stöd som PTK kan erbjuda sina viktigaste målgrupper, lanserades en ny webbplats 2013. Sajten utvecklades av Softronic i samarbete med Ziggy. Utvecklingen skedde med fokus på användarupplevelsen, vilket säkrades genom tester med slutanvändarna. Softronic och PTK har idag ett fortsatt samarbete kring den löpande förvaltningen av ptk.se och uppföljning av uppsatta effektmål.

Knegdeg.se lyfter värdet av kollektivavtal

Softronic har även varit involverad i utvecklingen av PTK:s senaste webbplats: knegdeg.se.

Webbplatsen riktar sig till privatanställda tjänstemän mellan 28 och 40 år och ska förbättra attityden till kollektivavtal. På webbplatsen visas hur mycket pengar som betalas ut vid olika händelser i livet där ett kollektivavtal kan göra stor skillnad. Användaren behöver inte ha koll på någonting annat än sin lön och ålder för att få mycket information.

PTK har utvecklat Knegdeg.se med hjälp av Ester Stockholm, Softronic och Ziggy Creative Colony.