PTK – Rådgivningstjänst

Hur man placerar pensionspengarna är en fråga som många skjuter framför sig. Det upplevs ofta som krångligt, svårt och tråkigt. PTK har därför utvecklat rådgivningstjänst.se som ger gratis och oberoende råd om pension och försäkringar.

PTK är en samverkansorganisation som representerar 830 000 privatanställda tjänstemän inom 25 fackförbund. Det övergripande uppdraget är att jobba för bättre villkor och ökad trygghet på jobbet, mellan jobb och efter jobben. PTK verkar främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Uppskattad rådgivningstjänst

Som IT-partner tog Softronic projektet från idé till färdig lösning. Projektet inleddes med en teknisk förstudie och en prototyp över användarupplevelsen, innan rådgivningsstödet byggdes klart och togs i skarp drift 2010.