Compliance Manager CM1

I det internationella arbetet mot brottslighet och terrorism är kontroller av betalningsströmmar en central och ständigt pågående insats. Sedan 2009 ligger EU:s tredje penningtvättsdirektiv till grund för svensk lag. Detta ställer högre krav på företag i berörda branscher vad gäller kundkännedom och att upprätthålla effektiva rutiner för identifiering, uppgiftskontroll, dokumentation av transaktioner och screening mot sanktionslistor. Vi följer alltid upp kommande lagstiftning och kommer i god tid att implementera de förändringar som lagen kräver (4:e penningtvättsdirektivet).

Softronics tjänst Compliance Manager 1 (CM1) är skräddarsydd efter den svenska lagstiftningen för att möta kraven på åtgärder mot penningtvätt och rapportering till myndigheter. Tjänsten är enkel att implementera och erbjuds till fasta priser med tydliga villkor.

Tjänsten används idag av över hundra kunder som t.ex. Skandia,  Riksbanken, Finansinspektionen, Ålandsbanken och Robur.

Vill du veta mer om CM1? Gå till www.cm1.se