Investor relations
2011-12-20 11:38

Softronic AB: Tvångsinlösen av aktierna i Modul 1

Softronic AB innehar cirka 95,5 % av aktierna i Modul 1 Data AB (namnändrat till Softronic 1 AB) där skiljedomsförfarande med anledning av tvångsinlösen av utestående aktier nu är avslutat.

Skiljenämnden har fastställt att Softronic har rätt och skyldighet att lösa in utestående ca 4 249 838 aktier i Modul 1 till 0,84 kr per aktie, totalt ca 3,6 Mkr jämte ränta enligt räntelagen. Det ursprungliga offentliga budet på Modul 1 motsvarade 0,83 kr per aktie.

Skiljenämnden har fastställt arvode och kostnadsersättning för den gode mannen och de tre skiljemännen till totalt 1,4 Mkr inklusive moms(1,2 Mkr exklusive moms) varav 0,8 Mkr avser arvode och ersättning till den gode mannen, vilket är ett väsentligt högre belopp än förväntat.  Kostnaden är ej avdragsgill och belastar Softronics resultat för fjärde kvartalet.


Softronic AB (Publ)

För mer information kontakta:

Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se


Pressmeddelande PDF
Kontakta oss!
För mer information kontakta:

Anders Eriksson

Tel:  +46 8 51 90 90 00
Anders Eriksson