SAP BCM (Wicom) - IP telefoni

Konkurrensen om kunderna hårdnar samtidigt som lönsamhetskraven stiger. Har du ställts inför problemet hur du kan öka servicen till dina kunder samtidigt som du minskar kostnaderna?

Softronics lösning för IP-telefoni kan ge dig många konkurrensfördelar samtidigt som det är en investering som snabbt betalar sig.

Vi ökar tillgänglighet hos våra kunder eftersom personalen blir nåbar på sin anknytning oavsett om de befinner sig på kontoret eller jobbar hemifrån. Lösningen är också mycket flexibel genom att den kan hantera alla inkommande media, telefoni, fax, e-post i samma system.

Vi erbjuder en "allt i ett-lösning" eftersom telefoni och IT är integrerade i samma lösning. Integrationen med MS Office och Outlook gör att du kan ringa direkt från din adressbok och den som söker dig kan få information om din tillgänglighet från din kalender.

Dessutom kan vi sänka telefonikostnaderna eftersom du ringer gratis till alla dina kontor.

Med ökad kontroll och skalbarhet kan ni växa i egen takt utan att investera i nya växlar. Ni kan även minska antalet underleverantörer och slipper dyra underhållsavtal.

Softronic erbjuder IP-telefoni både som installerad lösning och som SaaS-tjänst. Antingen kan din egen organisation administrera telefonilösningen eller få den levererad genom ett enkelt tjänsteavtal. Du behöver inte byta nummerserie eller operatör. Implementeringen går smidigt utan att dina kundkontakter påverkas negativt.

Kontakta oss!

Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa er

Tomas Ivarsson

Tel:  0708 81 3224

Torbjörn Ivarsson

Tel:  0708 81 3248
Tomas Ivarsson Torbjörn Ivarsson