28 juni, 2017

Angående ny ransomeware våg

Ny ransomeware våg

Softronic har ett gott skydd mot denna typ av attacker. Inte desto mindre ser vi med största allvar på denna typ av cyberattacker och vidtar preventiva åtgärder för att detta inte ska drabba våra kunders system.

Vidare har vi inga exponeringar mot internet som tillåter denna typ av attack, Petya. Det finns många likheter med WannaCry/Wcry/WannaCrypt0r.

Det finns indikationer på att attacken även kan spridas via mail varvid man bör iakttaga extra försiktighet med  mail där avsändaren inte är känd.

 CERT-SE avråder från att betala lösensumman då det bidrar till att finansiera vidareutveckling av skadlig kod, samt att det inte finns garantier för informationen blir upplåst.

 För mer information se bifogad länk.

https://www.cert.se/2017/06/nytt-angrepp-av-utpressningsprogram