Kampanj

UX – för effektivare lösningar som håller längre

Att designa användarupplevelser

Just nu tre kampanjerbjudanden!

Idag är det viktigt med design. Det handlar inte bara om färg och form, alltså det vi ser. Det har blivit nödvändigt att utforma tjänster som människor faktiskt tycker om att använda.

En god användarupplevelse är helt avgörande för att skapa nytta för era kunder och nöjda kunder leder till lönsamhet för er verksamhet.

Vi har tagit fram tre specifika erbjudanden för er som vill ta steget och satsa på användbarhet och kundnytta. Just nu har vi förmånligare timpris på erbjudandena nedan.

Expertutvärdering

Varför

Detta är ett effektivt sätt att upptäcka avgörande brister hos en tjänst.

Hur

Arbetet utgår ifrån beprövad UX-metodik och bidrar till ökad användbarhet baserat på en relativt liten insats.

Vad

Expertutvärderingen sammanställs i en slutrapport med tänkbara och prioriterade åtgärdsförslag. Detta gör att det fortsatta arbetet blir tydligt och fokuserat.

Användarupplevelser

Varför

Användartest gör att ni förstår användarna och deras konkreta behov, och skapar därmed ökad nytta.

Hur

Att observera användare in action är det absolut mest effektiva sättet att förstå vilka utmaningar de står inför och vad som bör prioriteras.

Vad

Slutleveransen består av en testrapport med prioriterade åtgärdsförslag. Med testrapporten behöver ni inte gissa er till nästa satsning, utan svaret finns svart på vitt.

Målstyrning

Varför

Effektivisera arbetet och öka nyttan genom att arbeta metodiskt och målinriktat.

Hur

Tillsammans gör vi en effektkartläggning för att få insikt i hur ni bäst kan optimera både affärs- och kundnyttan.

Vad

Ni får en effektkarta med konkreta och mätbara mål, som både bidrar till bättre tjänster och till bättre beställare.

Kontakta oss så berättar vi mer!