Softronic AB Softronic AB
Kampanj

Att designa användarupplevelser

Vi hjälper er att skapa bättre användarupplevelser.
Just nu tre kampanjerbjudanden!

Idag är det viktigt med design. Det handlar inte bara om färg och form, alltså det vi ser. Det har blivit nödvändigt att utforma tjänster som människor faktiskt tycker om att använda.

En god användarupplevelse är helt avgörande för att skapa nytta för era kunder och nöjda kunder leder till lönsamhet för er verksamhet.

Vi har tagit fram tre specifika erbjudanden för er som vill ta steget och satsa på användbarhet och kundnytta. Just nu har vi förmånligare timpris på erbjudandena nedan.(gäller fram till den 30 juni)

Expertutvärdering

Varför
Detta är ett effektivt sätt att upptäcka avgörande brister hos en tjänst.

Hur
Arbetet utgår ifrån beprövad UX-metodik och bidrar till ökad användbarhet baserat på en relativt liten insats.

Vad
Expertutvärderingen sammanställs i en slutrapport med tänkbara och prioriterade åtgärdsförslag. Detta gör att det fortsatta arbetet blir tydligt och fokuserat.

Användarupplevelser

Varför
Användartest gör att ni förstår användarna och deras konkreta behov, och skapar därmed ökad nytta.

Hur
Att observera användare in action är det absolut mest effektiva sättet att förstå vilka utmaningar de står inför och vad som bör prioriteras.

Vad
Slutleveransen består av en testrapport med prioriterade åtgärdsförslag. Med testrapporten behöver ni inte gissa er till nästa satsning, utan svaret finns svart på vitt.

Målstyrning

Varför
Effektivisera arbetet och öka nyttan genom att arbeta metodiskt och målinriktat.

Hur
Tillsammans gör vi en effektkartläggning för att få insikt i hur ni bäst kan optimera både affärs- och kundnyttan.

Vad
Ni får en effektkarta med konkreta och mätbara mål, som både bidrar till bättre tjänster och till bättre beställare.