Webinar: AI-hjälpreda som stöd för ungdomar kring psykisk ohälsa

Webinar AI-hjälpreda som stöd för ungdomar kring psykisk ohälsa

AI-hjälpreda för barn är här på allvar. Vi kommer visa hur vår AI-hjälpreda bygger relation och kommunicerar med syfte att minska psykisk ohälsa, social isolering, ensamhet, problematisk skolfrånvaro och skolstress för att bara nämna några saker.

Halmstad högskola, Trana Psykologer och Softronic har på olika sätt använt sin expertis för att ta fram en chatbot med syfte att ge verktyg och kunskap kring de vanligaste problemen en ung person kan stöta på i livet.

Lägger du 45 minuter på detta kommer vi visa dig som jobbar inom ex. skola- och utbildningsförvaltning i en kommun hur en AI-hjälpreda kan hjälpa till att stärka barns skolgång och mående.

 

En AI-hjälpreda:

 • Finns alltid nära till hands.
 • Stärker barn och unga i tidigt skede.
 • Vägleder vid problem och utsatthet
 • Ger verktyg att handskas med stress, oro, ångest m.m.
 • Hjälper barn och unga få en känsla av kontroll, KASAM.
 • Motverkar oro, skolstress, skuld och skam.
 • Stärker barns studier, läxläsning och skola
 • Motiverar och stärker fysisk aktivitet.
 • Hjälper barn bygga mjuka värden och sociala färdigheter.
 • Ger tips och information kring livets utmaningar.
 • Kan hjälpa tusentals barn samtidigt, dygnet runt.

Talare:

Jonas Svensson – Jonas har en 25 års erfarenhet i behandling med barn och familjer, bland annat femton år genom egen samtalsmottagning med inriktning barn och familjer. Idag arbetar Jonas som skolkurator på en skola i Varberg och anlitas som handledare och föreläsare av kommuner över hela Sverige. Jonas har under många år försökt ta fram en digital tjänst som i tidigt skede stärker barn kring livets utmaningar. Vi har ofta hört Jonas säga, varför lägga så mycket kraft på att släcka bränder när det är enklare att se till att de inte startar? Vi på Softronic håller med. Nu kan vi visa hur.

Dan Milestad
Dan Milestad
, säljare och leveransansvarig för Conversational AI på Softronic.
Dan har gedigen erfarenhet av Conversational AI och chatbots.

 

 

 


Bakgrund och mer information

Under 2022–2023 har de hållits över 40 möten med elevhälsochefer och förvaltningschefer genomförts över hela landet. Syftet var att förstå och utvärdera kommuners utmaningar och vilken typ av hjälp som efterfrågas kring att stärka barn och ungas mående och skolgång.

Efter alla möten påbörjades ett arbete med att skapa en personlig AI-hjälpreda.

Filmer:

Vi har tagit fram mängder av inspelade filmer.
Det kan vara gymnastiklärare tipsar om att komma i form eller tipsar på träning hemma. Specialpedagoger berättar hur de arbetar eller ger tips på hur man kan komma i gång med sin läsning. Elevhälsopersonal och psykologer berättar om hur de arbetar och ger tips på områden många unga mår dåligt kring.

Tips och kunskap som den unga kan ta till sig när den vill och efterfrågar.

Här förklarar en av våra specialistutbildade barnpsykologer filmernas syfte och hur han arbetar. https://youtube.com/shorts/x6kbaguSVp4

https://www.youtube.com/watch?v=JtJAYd4mAJE

 

Kontakt

Dan Milestad

Välkommen att anmäla dig:

Tid och plats:

Anmäl dig genom att registrera dig nedan.

7 mars kl. 11-11:45
Anmäl mig!