Digitaliseringen av hälsa och sjukvård går snabbt framåt och ställer höga krav på förändring. Vi känner oss trygga med Softronics gedigna branscherfarenhet och bredd inom eHälsa.

Kim Nordlander, Enhetschef 1177 Vårdguiden, Avdelningen för e-hälsa och strategisk IT

1177 Vårdguidens e-tjänster

Under årens lopp har 1177 Vårdguidens e-tjänster utvecklats till att bli en nationell portal för e-tjänster riktade till både invånare och vårdgivare som förenklar kommunikation kring vårdrelaterade ärenden mellan invånare och aktörer inom vården. Samtliga landsting och regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För invånare kan 1177 Vårdguidens e-tjänster beskrivas som en samling personliga e-tjänster där invånare på ett enkelt och säkert sätt kan komma i kontakt med hälso- och sjukvården eller sin egen vårdgivare samt få överblick över sin hälsa och vård. Invånare kan också enkelt få överblick över sin hälsa och sina vårdrelationer. Exempel på e-tjänster som erbjuds är att själv boka tider förnya recept, ta del av provsvar, erhålla behandling och uppföljning, ta del av sin vårddokumentation och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess.

För vårdpersonal finns en egen ingång till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Samtidigt fungerar 1177 vårdguidens e-tjänster som integrations­plattform som integrerar med ett flertal tjänster på den Nationella Tjänsteplattformen. Integration mot Nationella tjänstplattformen och andra nationella tjänster sker med hjälp av gemensamma tjänstekontrakt enligt RIV-TA. De nationella direktiven inom e-hälsa realiseras inom ramen för Softronics förvaltning av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 1177 Vårdguidens e-tjänster tillhandahåller dessutom Single Sign On för cirka 20 vårdgivartjänster och ca 40 invånartjänster, exempelvis Mina intyg och Journal på nätet.

Vi på Softronic ansvarar för att 1177 Vårdguidens e-tjänster lever upp till ställda omvärldskrav. Detta gör vi genom att säkerställa att arkitekturen och lösningen följer nationella riktlinjer inom e-hälsa, lagar och förordningar i form av PDL och PUL samt nya teknikkrav/möjligheter. Softronic arbetar också med att ta fram hur e-tjänsten ska interagera med Nationella tjänsteplattformen och vilka tjänstekontrakt som är aktuella.