AsthmaTuner

Hur bygger du en mobil lösning som är uppfyller vårdens krav på säkerhet, är enkel att använda för både patient och läkare och som samtidigt förenklar och förbättrar vården?

Mobil teknologi förbättrar vården

Som astmatiker behöver du individanpassa din medicinering dag för dag beroende på hur du mår. Det är inte alltid lätt att objektiv bedöma det. Ännu svårare kan det vara för föräldrar till barn som har astma. Samtidigt kostar felbehandlad astma samhället stora summor. Tillsammans med överläkare Henrik Ljungberg och barnsjuksköterska Björn Nordlund tog Softronic fram en lösning som kan användas för att att ge individanpassad medicinering.

Tjänsten vi tog fram bygger på .Net i molntjänsten Azure och en mobilapp för iPhone. Via tjänsten lägger läkaren in den medicinering patienten ska ha. Tjänsten kommunicerar i sin tur via ett REST API med vår iPhone app. På så sätt har patienten sin medicinering i appen. Till appen är också en lungfunktionsmätare kopplad (en s.k. spirometer). När patienten ska ta sin medicin mäter patienten sin lungkapacitet med hjälp av spirometern och svarar på fyra symptomfrågor om sin status. Med hjälp av denna information tar en algoritm fram individuella behandlingsrekommendationer dag för dag för patienten, baserade på medicinska riktlinjer.

Som behandlande läkare är det också möjligt att på distans följa patientens status och medicinering över tid via vår tjänst.

Fördelarna med AsthmaTuner är:

  • Bättre livskvalitet för patienten
  • Större följsamhet till medicinering och en upplevelse för patienten att själv ha kontroll
  • Antalet oplanerade sjukhusbesök minskar för patienten
  • Minskat antal sjukskrivningar