Utan en digital strategi kan organisationer förvisso ha många fungerande tekniska lösningar. Problemen uppstår när de olika lösningarna behöver fungera tillsammans för att ge användarna god service.

Anette Holmberg, digital strateg

Att ta fram en digital strategi

En större offentlig förvaltning hade inte reviderat sin it-strategi på tio år. Ledningen, it-avdelningen och övrig verksamhet upplevde att de hade olika bild av sina it-behov och hur dessa skulle hanteras. Vår konsults uppdrag var att samla organisationen kring en ny, gemensam digital strategi och en prioriterad handlingsplan.

Vi arbetade fram strategin tillsammans med några av organisationens chefer. Strategin föredrogs för ledningen tillsammans med förklaringar av konsekvenser och behov av åtgärder i seminarieform, efterhand som den skrevs. Ledningen kunde därför ta ett informerat beslut om att fastställa strategin och dess tillhörande handlingsplan, när dokumenten färdigställts.

Efter beslut kommunicerades strategin till samtliga intressenter på särskilda möten. Kunden blev på så sätt införstådd med vad strategin innebar för var och en och gavs möjlighet till frågor, förklaringar och kommentarer.