Skandias drivkraft är att skapa ett rikare liv för våra kunder och bidra till ett hållbart värdeskapande. Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism med stöd av de förmågor som Softronic utvecklat i CM1, utgör ett viktigt bidrag i Skandias långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle.

Kajsa Nordberg, Chef Funktionen mot Finansiell Brottslighet, Skandia

CM1 – en viktig del i Skandias långsiktiga åtagande

Skandia arbetar aktivt med att skapa förändring i den egna verksamheten och i samhället i stort för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det inkluderar till exempel arbetsmiljö, miljöpåverkan, affärsetik och deras arbete med att bekämpa finansiell brottslighet. Skandia har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot ägare, kunder och samhälle.

En viktig del i deras långsiktiga åtagande är motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. För att kunna följa penningtvättslagen har Skandia valt att använda Softronics antipenningtvättsystem CM1.

CM1 stödjer efterlevnad av lagar om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. CM1 vidareutvecklas kontinuerligt efter kunders behov samt för att följa rådande lagar och regler.

CM1 erbjuds som en tjänst och införandet sker i nära samarbete med Skandia för att stödja deras specifika behov och verksamhet.

På Softronic är vi så klart stolta över att kunna hjälpa Skandia och våra andra kunder att efterleva reglerna och bidra till samhället i den här otroligt viktiga frågan.

Kontaktpersoner