Naturvårdsverket – Digitalisering av Jägarregistret

Smidig betalning- och registerhantering

För att få jaga i Sverige krävs att man har tagit jägarexamen och betalat ett statligt jaktkort. Naturvårdsverket hanterar registerhållningen av både jaktkort och jägarexamen. Förutom jägarna själva är även Jägarnas Riksförbund, Svenska jägareförbundet, Polisen och Kustbevakningen involverade i Jägarregistret.

Arbetsprocesserna och systemstödet för detta behövde ses över. Utifrån denna översyn genomfördes projektet hela vägen från översyn av befintligt arbetssätt och framtagande av nytt arbetssätt till ett utvecklat och implementerat modernt systemstöd. Utmaningarna inför projektet var bl.a. manuell registrering av inkomna blanketter och otillräckligt systemstöd som ledde till kostsam och tidskrävande administration.

Leveransen gav Naturvårdsverket ett nytt och modernt systemstöd som ersatte stora delar av den tidigare manuella administrationen. Kostnaden för utskick av jaktkort minskade och handläggningstiden förkortades avsevärt. Dessutom ökade säkerheten med hjälp av den automatiserade hanteringen.

Systemet utvecklades i .net och EPIServer.