Task force-ledning

Det verksamhetskritiska intranätet för 9000 medarbetare hos ett svenskt storföretag led av omfattande driftstörningar och ständigt ökande prestandaproblem. Vår konsults uppdrag var att på ett kreativt sätt leda arbetet, lösa upp krisen och ge förslag på stabiliserande åtgärder.

Vi skapade en task force med deltagare från kunden, utvecklingsleverantören, driftleverantören och mjukvaruleverantören. Task force prioriterade och bearbetade tänkbara orsaker, dels efter trolighetsgrad, dels efter principen att hela tiden eliminera den svagaste länken. Efter att ha hanterat de tekniska problemen och uppnått överenskomna nyckeltal togs en ny handlingsplan fram för att minimera risken för framtida problem.

Kunden fick ett tekniskt väl fungerande intranät och tydliga råd för hur objektet ska styras och förvaltas för att minimera risken för framtida driftstörningar.