Ticket

Tickets omnikanalstrategi ställer stora krav på affärssystem och integrationer med externa bokningssystem. Näthandel, telefonförsäljning och butikshandel måste kunna samverka i ett enda system för att Ticket ska kunna erbjuda sina kunder en genomgående hög service i samtliga bokningskanaler.

Under ett långvarigt samarbete har Ticket och Softronic utvecklat en helhetslösning som väver samman och stöttar alla kontaktytor med kunden.

Helhetslösning med kunden i fokus

Samarbetet med Ticket har resulterat i ett affärssystem som stöttar försäljning och tillväxt, samtidigt som alla kontroll-, ekonomi- och analysfunktioner optimeras. Softronics branschkunskap har bidragit till att skapa en ”sömlös” kundupplevelse.

Helhetslösningen innehåller flera plattformar. JAVA, .NET samt Microsoftprodukter kommunicerar med webbtjänsterna. Ticket har valt plattformarna utifrån önskad funktionalitet.