Transformation med Flow

Nature Publishing Group (NPG) är en av världens främsta naturvetenskapliga mediekoncerner och publicerar över 100 olika tidskrifter inom naturvetenskap, forskning, teknologi och teknik.

NPG behövde göra om deras portföljförvaltning samt deras projektkontor och ersätta den traditionella projekthanteringen med en agil företagskultur. De använde sig av Flow för att kunna genomföra kulturförändringsarbetet som vanligtvis är en tidskrävande process. Under normala omständigheter skulle den kulturella förändringen ta fem till sju år för att färdigställas men med Flow fick NPG ner processen till 2,5 år.

Hela portföljen bestod dessutom av 250+ projekt och i början av 2011 drev NPG i snitt 60 medelstora projekt per år. Utan att applicera Flow skulle det ha tagit nästan fem år för NPG att leverera hela projektportföljen.

Över 250 anställda utbildades, coachades och använde Flow i transformationsarbetet. Resultatet av detta blev en ökning på över 100% gällande genomförda projekt. Från och med juli 2013 drevs därmed 124 medelstora projekt per år med en minskad personalstyrka. Detta utfördes framgångsrikt trots de omfattande kulturella omställningarna som verksamheten uthärdade.

NPG levererade hela portföljen på 250+ projekt inom tre år vilket gav en budgetbesparing på över 175 MSEK nästan två år innan fastställd deadline.