DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2012

Hela rapporten