DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2014

IR Nyheter | 13 aug 2014

JANUARI-JUNI 2014

 •     Omsättningen uppgick till 284,6 Mkr (292,1 Mkr)
 •     EBITDA uppgick till 16,9 Mkr (17,9 Mkr)
 •     Resultat före skatt uppgick till 13,4 Mkr (13,8 Mkr)
 •     Vinstmarginalen före skatt uppgick till  4,7 % (4,7 %)
 •     Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,5 Mkr (10,7 Mkr)
 •     Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,20 kr (0,20 kr)
 •     Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 3,9 Mkr (-2,9 Mkr)
 •     Totala likviditetsutrymmet uppgick till   39 Mkr
 •     Soliditeten uppgick till 66 % (64 %)

ANDRA KVARTALET 2014

 •    Omsättningen uppgick till 148,3 Mkr (156,8 Mkr)
 •    EBITDA uppgick till 9,9 Mkr (13,4 Mkr)
 •    Resultat före skatt uppgick till 8,3 Mkr (11,3 Mkr)
 •    Vinstmarginalen före skatt uppgick till  5,6 % (7,2 %)
 •    Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,6 Mkr (8,8 Mkr)
 •    Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,13 kr (0,17 kr)
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,7 Mkr (-1,7 Mkr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

 •    Softronic har tecknat avtal med Swanson’s Travel om nytt molnbaserat verksamhetssystem
 •    Softronic har tecknat avtal om utveckling av ny webbportal och e-handelslösning åt Nautic AB
 •    Softronic har fått i uppdrag att leverera testbrowserlab till Skatteverket
 •    Softronic har tecknat avtal om utveckling av ny webbportal och Dynamicweb åt ABA-Skol
 •    Softronic har utvecklat ny webbplats för Sveriges nationalparker
 •    Softronic har fått förtroendet av SAS att leverera tjänster kring informationssäkerhet
 •    Softronic har tecknat avtal med Försvarshögskolan om utveckling och förvaltning av webbplats
 •    Softronic har tecknat avtal om utveckling av interaktiv kommunikation åt Statens fastighetsverk
 •    Softronic har lanserat ny hemsida för Frälsningsarmén

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post:
anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 aug 2014 kl. 08.00.

Hela rapporten