« Tillbaka till IR Nyheter

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2014

JANUARI-SEPTEMBER 2014

 • Omsättningen uppgick till 397,1 Mkr (403,8 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 23,5 Mkr (27,7 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 18,4 Mkr (21,5 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till  4,6 % (5,3 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,5 Mkr (16,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,28 kr (0,32 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 8,5 Mkr (-0,1 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 42 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 70 % (72 %)

TREDJE KVARTALET 2014

 • Omsättningen uppgick till 112,5 Mkr (111,7 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 6,5 Mkr (9,8 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 5,0 Mkr (7,7 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 4,4 % (6,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,0 Mkr (6,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kr (0,12 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 Mkr (2,8 Mkr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic har fått i uppdrag att leverera e-handelslösning till KungSängen
 • Softronic har tecknat ramavtal med Preem
 • Softronic har fått i uppdrag att bygga nytt intranät åt A-Train ägare av Arlanda Express
 • Softronic har tecknat avtal med Kommunals arbetslöshetskassa och ytterligare sex A-kassor

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic har tecknat avtal med Swanson’s Travel om nytt molnbaserat verksamhetssystem
 • Softronic har tecknat avtal om utveckling av ny webbportal och e-handelslösning åt Nautic AB
 • Softronic har fått i uppdrag att leverera testbrowserlab till Skatteverket
 • Softronic har tecknat avtal om utveckling av ny webbportal och Dynamicweb åt ABA-Skol
 • Softronic har utvecklat ny webbplats för Sveriges nationalparker
 • Softronic har fått förtroendet av SAS att leverera tjänster kring informationssäkerhet
 • Softronic har tecknat avtal med Försvarshögskolan om utveckling och förvaltning av webbplats
 • Softronic har tecknat avtal om utveckling av interaktiv kommunikation åt Statens fastighetsverk
 • Softronic har lanserat ny hemsida för Frälsningsarmén

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl. 08.00.

Hela rapporten