Ägare

Aktieägare 31 december 2019

A-aktierB-aktierAndel i kapital %Röster %
Anders Eriksson med familj och bolag 1 875 400 9 318 16021,3%33,8%
Traction 589 000 11 000 00022%20,4%
Stig Martín med bolag 891 600 3 345 6008,1%14,8%
Swedbank Robur Fonder – 4 020 3507,6%4,8%
Daniel Hägerlöf – 1 208 6092,3%1,5%
Försäkringsbolaget Avanza Pension – 1 097 0902,1%1,3%
Rambas AB –840 9001,6%1,0%
Core Ny Teknik –782 4581,5%0,9%
Commerzbank AG592 5001,1%0,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB539 3021,0%0,7%
Övriga aktieägare14 000 16 517 83431,4%20,1%
Summa antalet aktier3 370 00049 262 803
Summa procent kapital/röster100,0%100,0%