Styrelse

Anders Eriksson

ORDFÖRANDE

Född 1956
Ledamot sedan 1984
VD 1984-2018
Övriga styrelseuppdrag:
AB Traction.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: 1 875 400
B-aktier: 9 318 160

Petter Stillström

LEDAMOT

Född 1972
Ledamot sedan 2008 (även 2001-2006)
Övriga styrelseuppdrag:
iBE Group, Nilörn, OEM int., AB Traction (även VD).
Utbildning: Ekonomie magister.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: –
B-aktier: –

Stig Martin

LEDAMOT

Född 1945
Ledamot sedan 1984
Övriga styrelseuppdrag:
Västgötadata.
Utbildning: Fil.kand.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: 891 600
B-aktier: 3 345 600

Britten Wennman

Britten Wennman

LEDAMOT

Född 1964
Ledamot sedan 2019.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: –

Victoris Bohlin

Victoria Bohlin

LEDAMOT

Född 1973
Ledamot sedan 2019
Övriga styrelseuppdrag:
För vissa dotterbolag inom Capiokoncernen.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: 12 000

Susanna Marcus

LEDAMOT

Född 1965
Ledamot sedan 2016
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande Kontract AB, ordförande IAMIP AB.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: 12 000

Tomas Högström

ARBETSTAGARREPRESENTANT

Född 1963
Arbetstagarrepresentant sedan 2003.
Anställd sedan 1996.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: 1 800

Cecilia Nilsson

ARBETSTAGARREPRESENTANT

Född 1965
Arbetstagarrepresentant sedan 2010.
Anställd sedan 1993.
Utbildning: Eftergymnasial.

Oberoende till bolaget och dess ledning.

A-aktier: –
B-aktier: 1 600