Finansiell kalender

Händelser under 2020

Årsstämma 2020
13 maj, kl 17.30 i bolagets lokaler

Delårsrapport (april-juni)
17 juli

Delårsrapport (juli-september)
22 oktober