Artificiell Intelligens

Vi har mer än tio års praktisk erfarenhet av att införa digital arbetskraft som starkt bidrar till ökad verksamhets- och affärsnytta. Att förstå verksamhetens behov och hur en digital medarbetare kan bidra till förbättringar kräver kunskaper inom både verksamhetsutveckling och teknik. Med denna bredd säkerställer vi att rätt effekt och nytta uppnås.

Det är av yttersta vikt att lägga kraft på att analysera de verkliga behoven hos verksamheten, innan vi börjar skapa AI-lösningar tillsammans med kund. Detta för att skapa en gemensam förståelse för den affärs- eller verksamhetsnytta som kunden vill uppnå samt säkerställa hög kvalité.

Vårt team har ett passionerat förhållningssätt med bred och djup branscherfarenhet. Tillsammans med våra verksamhetsexperter och arkitekter jobbar vi med kund för att skräddarsy en initial strategisk värdeanalys där vi skapar förståelse för vad AI är och hur det genererar nytta och värde för verksamheten.

Vi arbetar med flera produktleverantörer och är en av Sveriges största obundna AI-partners.