Compliance Manager CM1

CM1 är ett systemstöd för AML processerna vid onboarding av kunder samt fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsövervakning.

CM1 har en effektiv arbetsprocess för kontroll av kunder mot PEP och sanktionslistor. Baserat på kundens egen riskbedömning, sätter CM1 upp regler för övervakning av kundernas transaktioner. Reglerna för transaktionsövervakning kan testas, utvärderas och ändras på ett enkelt sätt. Samtliga ändringar loggas i systemet för bästa spårbarhet.

Statistik kan löpande hämtas för bedömning och utvärdering av regler för transaktionsövervakning. Utredning av misstänkta transaktioner hanteras i en enkel arbetsprocess, där underlag sparas direkt i utredningsärendet. Det finns möjlighet att inhämta extern information från Skatteverket, Bolagsverket och SPAR. Man kan löpande inhämta relevant statistik för vidarerapportering internt och externt.

CM1 erbjuds som tjänst och implementeras och konfigureras i nära samarbete med kund. Tjänsten används idag av över hundra kunder.

Vill du veta mer om CM1? Gå till www.cm1.se.