Cyber Defence as a Service

I en omvärld där hot och risker ökar för varje dag, behövs nya typer av skydd och underrättelser. När hoten och attackerna bland annat använder AI (Artificiell Intelligens) kombinerat med olika typer av robotiserade attacker (bot-net, Command and Control), signaturlösa hot, avancerad kartläggning till skräddarsydda attacker, då behövs proaktivitet, kontroll och förmågor att kunna möta dessa hot på ett mycket tidigt stadium. I detta scenario gäller det att minimera tiden från upptäckt till åtgärd så att det inte uppstår någon, eller mycket liten skada för Er verksamhet.

Softronic erbjuder tre nivåer av Cyber Defence as a Service;

  • Standard
  • Avancerad
  • Managed

Här ingår avancerade skydd så som SIEM, intrångsdetektering med åtgärd, hotdetektering, klientskydd (end point protection) m.m

Vi erbjuder även tjänster kring informationssäkerhet och ledning och styrning av informationssäkerhet inkluderat ledningssystem, riskhantering kravställning etc.

I tjänsterna ingår all löpande hantering, etablering och konfiguration av ingående tekniska tjänster och teknologier. Gränssnitt för övervakning tillhandahålls till Er, i Er egen säkerhetszon via säker kommunikation och tvåfaktorautenticering. Ni beslutar själva om ev åtgärder vid incidenter eller hot.