Digital Marknadskommunikation

Vi utvecklar kundens affär med vår kunskap om det digitala mediet och skapar värde för både kund och användare. Med ett gediget strategiarbete skapar vi kommunikativa koncept där våra kunders vision kan förenas med slutanvändarnas.

Vi förbättrar kundupplevelsen

För oss handlar den digitala upplevelsen om att utforma gränssnitt med utgångspunkt i användarna för att stödja ett önskat beteende för varje målgrupp och i sin tur stärka verksamhetsnyttan. Ihop med designarbetet blir det ett viktigt verktyg för att förmedla den önskade tonaliteten och stärka upplevelse och beteende.

Vårt åtagande sträcker sig från digital strategi till analys, koncept, UX, design, gränssnittsutveckling, tillgänglighetsanpassning och uppföljning av KPI:er och långsiktiga visioner.