EF1 – e-formulär

Behöver du digitalisera era blanketter och dataflöden? Vill du underlätta för dina användare/kunder och ge dem bättre service?

Trots digitaliseringen är det fortfarande en stor utmaning för företag, organisationer och myndigheter att gå från blanketter till ett digitalt flöde.

Genom vår tjänst EF1 – e-formulär som vi framgångsrikt erbjudit sedan 2014 hjälper vi dig att få en enkel och användbar tjänst som underlättar för både personalen samt för era användare/kunder.

Utmaningar för företag, organisationer och myndigheter idag:

 • Ofta sker indata fortfarande genom blanketter
  Sänds in till mottagaren via post eller e-post
  Blanketter måste tolkas & registreras (Manuellt, Maskinellt)
 • Mycket information lämnas även ostrukturerat via telefon, e-post eller post.
  Detta är ofta en dyr administration (Portokostnad, nedlagd manuell tid) och kan leda till många felkällor samt att det tar längre tid än nödvändigt.
  I längden innebär det ofta att servicenivån är sämre och att användaren/kunden inte får det stöd som den förväntar sig.

Vi erbjuder:

 • Webbaserad formulärtjänst.
 • Stöd för identifiering av användaren och tjänsten kan även hantera e-signatur.
 • Möjlighet att förhandsgranska eller spara information innan den sänds.
 • Möjlighet att bifoga dokument.
 • Möjlighet att skapa PDF-dokument av ifyllt formulär.
 • Möjlighet att inhämta information från andra källor.
 • Anpassad för olika enheter (PC, mobil, surfplattor etc.).

Resultatet blir en enklare administration för både personal och användare/kunder samt en bättre kundservice och hög tillgänglighet.

Kontaktperson:

Om du är intresserad av att veta mer kring tjänsten kontakta:
Anna Thörnlund, anna.thornlund@softronic.se