IT – och verksamhetsutveckling

Hur kan din verksamhet nå sina affärsmässiga mål? Står ni inför en förändringsresa och behöver hjälp med att komma igång? Eller har ni redan börjat och upplever att ni inte når era mål? Saknar ni processer för styrning och ledning? Behöver ni hjälp med upphandling eller en rådgivare att bolla med? Vi på Softronic har djupa kunskaper inom IT-management och om beprövade modeller, analysmetoder och omfattande erfarenheter av strategiarbete, förändringsresor och ledarskap.

Inom verksamhetsutvecklingsområdet bidrar våra management- och verksamhetskonsulter inom primärt följande områden.

  • Förändringresa – Allt om att förbereda, gå ombord, genomföra och nå sin destination
  • Verksamhetstyrka – Kraft i metodik för styrning, förstudie, etablering och kvalitetssäkring
  • Organisationsstyrka – Tydlig och trygg rådgivare, strategiarbete, kravhantering och upphandling
  • Ledare på plats – Interims roller som tex. IT-chef, Utvecklingschef, projektledare, förvaltningsledare och produktägare

Vi kan ta oss an följande uppdrag:

Förändringresa – Allt om att förbereda, gå ombord, genomföra och nå sin destination

Förbereda: Vi definierar förutsättningarna och tack vare stor kunskap om metoder för kravhantering; nyttoanalys och behovsinventering genomför vi det affärsmässigt och effektivt.

Gå ombord: Vi använder verktyg, metoder och perspektiv för att säkra varaktigt resultat i företag och organisationer. Vi kvalitetssäkrar att planering realiseras.

Genomför: Vi driver förändringsarbete som har anknytning till IT-satsningar. Detta innebär att förmå människor som påverkas att själva vara delaktiga i utvecklingen. Det kan handla om förändring av beteenden, attityder och värderingar.

Nå destinationen: Vi har stor vana av att följa upp genomfört arbete för att ta tillvara på värdefulla lärdomar och garantera kunskapsöverföring. Effekthemtagning, utvärdering, vidmakthållandeplanering och kontinuitetsanlys är några av våra verktyg.

Verksamhetstyrka – Kraft i metodik för styrning, förstudie, etablering och kvalitetssäkring

Vi erbjuder verksamhetsanalyser, process-, informations- och produktkartläggning. Vi etablerar ledningsmodeller utifrån verksamhets-, IT-och digitaliseringsstrategier. Vi skapar styrning som går hand i hand med organisationens övergripande verksamhetsmål.

Organisationsstyrka – Trygg och tydlig rådgivare, strategiarbete, kravhantering och upphandling

Vi hjälper organisationer genom strategiskt viktiga verksamhetsprocesser vid engångstillfällen och som stöd under längre tid inom IT och verksamhet.

Ledare på plats – Interims roller som tex. IT-chef, Utvecklingschef, projektledare, förvaltningsledare och produktägare

Vi erbjuder erfarna interimsledare till affärskritiska roller med kort varsel tack vare vår breda erfarenhet av både små och stora komplexa organisationer. Det kan också handla om avlastning under en intensiv period eller säkra upp för att nå resultat och mål i tid.

Se till att säkra upp dina processer och verksamhetsutveckling för att nå dina affärs- och verksamhetsmål.

KONTAKT

Vill ni ha mer information, kontakta oss!