Vi vill med digitaliseringens hjälp hitta nya lösningar som underlättar för våra medborgare. Vi behöver också frigöra tid för att våra medarbetare ska kunna ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och digitaliseringschef Södertälje kommun

Införande av Conversational AI

Vill du skapa nytta för både er egen verksamhet och era kunder med hjälp av en chattbottlösning, eller Conversational AI som vi kallar det? Oavsett om ert mål är att minska arbetsbördan för er kundserviceavdelning, att öka er tillgänglighet för era kunder, att öka försäljningen eller att helt enkelt sänka kostnaderna så kan vi garantera att vi kan hjälpa er att nå målet.

Vi kan dessutom lova en extremt hög kvalitet och att ni kan vara ”live” med er Conversational AI på bara 6–12 veckor med tränad kunskap som motsvarar ca 200–400 olika avsikter, beroende på kunskapsomfång och komplexitet.

Vårt erbjudande, som bedrivs som ett väldigt snabbfotat agilt projekt, sträcker sig vanligtvis över en tidsperiod på 12 veckor. Projektet initieras med en heldags workshop med fokus på att definiera mål och vision, tonalitet och personlighet, omfattning, önskade effekter samt prioriteringar. Under workshopen identifieras också epics för de prioriterade målen. Vidare kompletteras denna bild med kandidater för user stories för den första sprinten.

Efter denna heldags workshop påbörjas upplärningen av chatboten som genomförs i två till fyra 3-veckors sprintar, där varje sprint levererar en bra verksamhetsnytta Arbetet i sprintarna ser ut enligt följande, för varje epic:

 • Definiera user stories, design av konversationsflöden och intentstruktur
 • Bygg innehåll i verktyget för er Conversational AI
 • Testa och verifiera
 • Demo

Varje sprint inleds med en sprintplanering baserat på produkt backloggen. Efter varje sprint sker ett sprintavslut med tillhörande retrospectiv så att nästa sprint kan gå ännu bättre. Demos och retrospectiv är i huvudsak det sätt som progress och andra kritiska framgångsfaktorer kommuniceras via, främst då för intressenter (stakeholders) som inte är aktiva i projektteamet.

Med vårt angreppssätt i kombination med tjänstens (produktens) kvaliteter och vår gedigna erfarenhet av att utveckla och implementera digitala assistenter säkerställer vi att resultatet av projektet ger en Conversational AI som:

 • Är robust och skalbar, framtagen på rätt sätt.
 • Är kvalitetssäkrad.
 • Är kostnadseffektiv, ej konsultintensiv avseende förvaltning och utveckling.
 • Är lätt att administrera.
 • Enkelt stödjer uppföljning och har bra spårbarhet.
 • Är unik beträffande hantering av svenska språket.
 • Hanterar multipla språk i samma instans.
 • Har kunskap som motsvarar 200-400 avsikter (intents), beroende på projektets omfattning och längd.

Är du intresserad av att inför conversational AI/Chatbots i er verksamhet, kontakta Dan Milestad, telefon: 070- 691 44 97.

Kontakta mig ang. Conversational AI/Chatbot