Informationssäkerhet

Säkerhet

Behöver du få bättre kontroll över informationssäkerheten? Har du alla rutiner och verktyg på plats? Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att göra information lättillgänglig när den behövs och för rätt person.

Informationssäkerhet

Behöver du få bättre kontroll över informationssäkerheten? Har du alla rutiner och verktyg på plats?

Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs. Det handlar också om att göra information lättillgänglig när den behövs och för rätt person.

Information är ​hjärtat i verksamheten​ och därför måste verksamheten anpassas för att:

  • Skydda informationen och därmed sina intressenter​
  • Fullfölja avtal och samtidigt behålla förtroende​
  • Säkerställa interna processer​
  • Följa lagstiftningen

Softronic har många års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete och IT-säkerhet och stora delar av vår verksamhet uppfyller kraven enligt den etablerade standarden ISO-27001.​

Vi kan vara rådgivare och stöd när det gäller att bland annat ta fram

  • Ett NULÄGE gällande Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Ett NULÄGE gällande informationssäkerhet i sin helhet​
  • En ETABLERING av ett effektivt arbetssätt för GDPR
  • En ETABLERING av funktionen informationssäkerhet och kopplade processer anpassat utifrån de behov som framkommer i nulägesanalysen.

Frågor

Kontakta oss om du vill veta mer!

Thomas Tienso

 

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om era erbjudanden.
Thomas Tienso