Innovation One

Innovation One är ett verktyg för att inspirera, motivera och fånga upp bra idéer. Målet är att alla ska bli delaktiga i att hitta de bästa lösningarna.

Varje idé eller utmaning presenteras med en kort text. Det får även att ladda upp filer. Återkopplingen sker direkt via kommentarer och likes.

Idéerna är sorterade utifrån var i innovationsprocessen de befinner sig – från ny idé till realiserad. Andra funktioner som ingår i Innovation One är dagliga mejl om nya utmaningar, idéer och kommentarer.

Innovation One är byggd på Microsoft senaste teknologi och installeras som en app i SharePoint eller Office 365. Innovation One finns även som molntjänst.