IT- och verksamhetsstyrning

Hur vi samverkar på ett effektivt sätt underlättas genom insikt i hur vi kan använda standardiserade aktuella modeller, metoder och regelverk.

Vi följer principen verkligheten är mer rätt än kartan. Det vi menar är att varje modell behöver anpassas för att hantera varje verksamhets unika förutsättningar. Om vi inte bygger arbetssätt utifrån verkliga förhållanden kan nya arbetssätt upplevas byråkratiska. För att öka eller bibehålla vår konkurrenskraft måste vi hela tiden göra jobbet som skapar förutsättningar att det blir möjligt att frigöra tid och skapa bättre ordning.

Vi hjälper er att etablera arbetssätt för:

  • Förvaltning/Förvaltningsstyrning (PM3, ISO 55 001, ITIL)
  • Informationssäkerhet (ISO 27 001, Cobit, ISF SoGP, PCIDSS, PUL)
  • IT-service management – Service delivery (ITIL)
  • Projektstyrning (PPS, PROPS, Ratten)

Kontakt

Stellan Exarchopoulos
konsultchef IT- och mangement
Telefon: +46708200319
E-post: Stellan.Exarchopoulos@softronic.se