Kontorsstöd

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.

Typiska användningsområden är:

 • Ordbehandling
 • Kalkylarka
 • Register
 • Presentationsverktyg
 • E-post
 • Grupprogramvara
 • Intranät
 • Desktop publishing
 • CRM
 • Webbredigering
 • Ritningsverktyg
 • Kartverktyg
 • GIS
 • Bildbehandling
 • Lärplattform
 • Data warehouse
 • Data mining
 • Datavisualisering
 • Rapportgenerator
 • Beslutsstöd
 • Webbstatistik
 • Enkätverktyg
 • Analysverktyg
 • Statistikverktyg
 • Projektverktyg
 • Planeringsverktyg

Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans. Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror.

Exempel på produkt/tjänst:

 • Proprietär programvara
 • Programvara med öppen källkod
 • Appar och Appliance (mjukvara inbyggd i hårdvara)
 • Konsulttjänst
 • Molntjänst och kundunik tjänsteleverans
 • Webbshop

Ramavtalet omfattar inte ekonomiadministrativa system (EA) och personaladministrativa system (PA) i traditionell mening. Ekonomistyrningsverket, ESV upphandlar detta för statliga myndigheter.

Mer information på ESV:s hemsida.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är:

 • Installation och konfiguration
 • Licensrådgivning
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemutveckling
 • Test
 • Utbildning

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Takpriser

Kompetensnivå 3 Kompetensnivå 4 Kompetensnivå 5
Installation och konfiguration 500 kr 500 kr 1 298 kr
Migrering 500 kr 500 kr 1 298 kr
Projektledning 800 kr 900 kr 1 298 kr
Systemutveckling 750 kr 850 kr 1 298 kr
Test 500 kr 500 kr 1 298 kr

AVROPSFÖRFRÅGAN

Kontakta Nina Niemeläinen på telefon: 0708 81 32 16 eller via mail: nina.niemelainen@softronic.se

Det går även bra att skicka förfrågan till: sales@softronic.se