Kundvårdssystem

Prioriterar medarbetarna ner arbetet kring er kundhantering? Om din organisation inte har en samlad kundbild, har ni troligtvis outnyttjad potential i förlorade intäkter.

Ett system för djupare kundinsikt

Dynamics CRM är en lösning och strategi som skapar stora möjligheter att förbättra kundernas upplevelse av din organisation. Lösningen stöttar hela affärsprocessen, från prospekt till genomförd affär. Dynamics CRM automatiserar det interna arbetet så att era medarbetare kan lägga mindre tid på administrativa arbetsuppgifter och öka sitt kundfokus.

Modulerna i Dynamics CRM kan enkelt anpassas efter behoven i din organisation. Den stora flexibiliteten gör att lösningen snabbt ger avkastning på investeringen.

Några av modulerna i Dynamics CRM:

  • Integration med sociala medier och webbplats
  • Marknadsföring och kampanjer (urval, utskick och utvärdering)
  • ”Socialt lyssnande” (spårning och mätning av kundernas kommentarer om er i sociala medier)
  • Ärendehantering och eskalering med arbetsflöden för kundservice

Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering, ser lösningen som ett sätt att följa den digitala utvecklingen:

– Nu har vi Microsoft Dynamics CRM och NAV som ger oss en rad affärsfördelar och jag ser fram emot att ta nästa steg i vårt projekt, det vill säga att kunna koncentrera ansträngningarna på att ta verksamheten in i framtiden, med mer automation och IOT (Internet of things).