Secure Communication SC1

SC1 erbjuds som tjänst och möjliggör säkra virtuella möten mellan vårdpersonal och invånare. Tjänsten vänder sig till vårdaktörer inom privat och offentlig verksamhet som vill tillgängliggöra kontakt med vården via en digital kanal.

SC1 innebär säkra virtuella möten genom en kundanpassad konfiguration av Skype för företag och användning av Ineras säkerhetstjänster. Softronic har mångårig erfarenhet av stora och små e-hälsoprojekt och har därigenom kunskap om nationell arkitektur, infrastruktur och ramverk för E-hälsa.

Microsoft är en samarbetspartner till Softronic och våra konsulter besitter stor kompetens gällande ramverk för E-hälsa: RIV, RIV-TA, infrastruktur som SITHS och HSA samt den nationella tjänsteplattformen. Detta tack vare specifik erfarenhet och kunskap om till exempel Ineras tjänst Stöd och behandling samt 1177 Vårdguiden på telefon som vi förvaltar på uppdrag av kund sedan många år tillbaka.

Tjänsten uppfyller de lagkrav som gäller för både GDPR och PDL tack vare säker inloggning och spårbarhet.