nulage grafik

Strategiskt underlag för er digitaliseringsresa – Nuläge+

Ska er verksamhet göra en förflyttning mot att arbeta mer automatiserat och digitalt? Upplever ni att ni vill förbättra samverkan mellan den verksamhet som behöver digitalt stöd och den verksamhet som levererar stödet? Behöver ni hjälp med att realisera detta?

Resultatet av vår tjänst Nuläge+ ger er ett konkret underlag för att ta informerade beslut inför er digitaliseringsresa.

Nuläge+ hjälper er att ta metodiska beslut

Vi intervjuar utvalda beslutsfattare/roller hos er och genomför dokumentstudier för att förstå ert nuläge och er målbild utifrån centrala perspektiv. Vi levererar en analys och ett antal rekommendationer.

Analysen ger er svar på vad som ser bra ut och vad ni kan behöva justera för att nå era mål. Utifrån analysresultatet ger vi er ett antal rekommendationer utifrån de perspektiv vi undersökt. På så sätt kan ni styra er digitalisering utifrån ett helikopterperspektiv där ni ser både skogen och de viktigaste träden. Detta är ett metodiskt och faktabaserat sätt att göra förflyttningar som leder till verklig förändring.

Vi undersöker, analyserar och belyser följande centrala perspektiv:

  • Styrning – lagar, regler, instruktioner, policys, informationssäkerhet, styrmodell, m.m. som har inverkan på digitaliseringsarbetet.
  • Organisation – organisatoriska enheter (verksamheter, människor, processer) som berörs av digitaliseringen.
  • Information – vilken information som hanteras, på vilket sätt den hanteras (digitalt/ manuellt) samt terminologi.
  • Kommunikation – hur ni kommunicerar kring behovet och leveransen av digitalt stöd.
  • Teknik och stödstrukturer – vilka tekniska verktyg och arbetssätt som berörs samt om de är tydliga, tillgängliga, ändamålsenliga samt hur ni arbetar med teknisk förvaltning.

Skaffa verktyg för era digitaliseringsbeslut

Genom att genomföra Nuläge+ får ni verktyg för att ta rätt beslut inför er investering i förbättrad digitalisering. Nuläge+ genomförs till fast pris och levereras på ca 2–4 veckor beroende på det fördefinierade omfång som överenskommits.

Kontakt

Vill ni ha mer information, kontakta Anders Berlinanders.berlin@softronic.se