Nu kan organisationer inte längre avstå från att ta tag i sin hantering av personuppgifter. De som inte har sin hantering på plats i maj 2018 löper risken att få betala bötesbelopp i mångmiljonklassen.

Johan Malmborg, Informationssäkerhetschef Softronic AB

Uppfyller Ni kraven för GDPR?

GDPR är en omfattande lagändring inom EU som är till för att säkerställa organisationers hantering av personuppgifter. Lagen omfattar hela EU och gäller som lokal lag från maj 2018. Vitesbeloppen är upp till det högsta av 4% av organisationens balansomslutning eller 20 milj euro per förseelse.

Om Ni vill se över hur Ni uppfyller GDPR är den här tjänsten kostnadseffektiv och enkel att genomföra. Den ger en konkret bild över svagheter, lämpliga åtgärder och områden Ni behöver utveckla.

Softronic Assessment Model – GDPR

SAM-GDPR är en standardiserad modell, utvecklad av Softronic för att utreda och analysera organisationers förmåga att svara upp emot kraven i GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen. Modellen ger stöd att påvisa inom vilka områden kunden uppfyller- och inte uppfyller ställda krav. Utfallet redovisas i form av en beskrivning på uppfyllda-, respektive icke- uppfyllda områden och lämpliga åtgärder.

Har ni kontroll över era informationstillgångar och har ni en aktiv ledningsprocess som följer upp att lagar och förordningar efterlevs? Vet ni var lagrad information finns och vem som har tillgång till den? Hur hanterar ni rätten att bli glömd? Vill ni ta reda på hur väl er organisation uppfyller GDPR hjälper vi gärna till!

Andra tjänster inom informationssäkerhet

Softronic är certifierad enligt ISO-27001 och arbetar med informationssäkerhet och IT-säkerhet åt en rad stora- och medelstora organisationer. Vi levererar även en del andra specifika tjänster inom området, ex:

  • Generell rådgivning inom området informationssäkerhet där vi agerar stöd och bollplank
  • Införande av ledningssystem för styrning av informationssäkerhet
  • Etablering av funktionen informationssäkerhet och kopplade processer. Vi kan leverera den som tjänst eller hjälpa Er att bygga upp funktionen i egen regi

Kontakta oss om Ni vill veta mer!