Miljöpolicy

Miljöpolicy

Softronic arbetar för minskad miljöpåverkan

Vi ska verka för hållbarhet och förebygga föroreningar från verksamheten inom ramarna för vad som är ekonomiskt möjligt, genom att proaktivt se över arbetssätt och uppmärksamt följa lagar och andra miljökrav från samhälle, kunder och andra intressenter.

Minskad miljöpåverkan

Softronic arbetar för minskad miljöpåverkan genom att effektivisera både inom och genom IT, genom att tillhandahålla IT-teknik med bra miljöprestanda, hög andel molntjänster (SaaS) och andra lösningar för en grönare IT.

Det långsiktiga perspektivet går i linje med att värna om miljön, att ta vårt ansvar och att genom ständiga förbättringar, arbeta för effektivare resursutnyttjande och ökad miljömedvetenhet i våra projekt, i vår interna verksamhet samt gällande våra resvanor.

Långsiktigheten har alltid varit en ledstjärna för organisationen, där vi strävar efter ett ömsesidigt förtroende med långa kundsamarbeten.

Softronic börsnoterades 1998 och vi har därefter befäst vår ställning som framgångsrikt IT-konsultföretag med brett utbud av tjänster inom bland annat rådgivning, utveckling och förvaltning, ofta på plats i kundens verksamhet.

Öppna vår inköpspolicy med denna länk