Ägare

Aktieägare 31 dec 2016A-aktierB-aktier% av rösterna% av kapitalet
Anders Eriksson med familj och bolag1 875 4009 318 16033,8%21,3%
AB Traction589 00010 950 00020,3%21,9%
Stig Martín med bolag891 6003 345 60014,8%8,1%
Swedbank Robur Fonder-4 020 3504,8%7,6%
PSG Micro Cap-2 005 3402,4%3,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension-1 013 0981,2%1,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB-963 1171,2%1,8%
Daniel Hägerlöf-902 6461,1%1,7%
Rambas AB-840 9001,0%1,6%
Tandvårdskliniken Björkhagen AB-505 0000,6%1,0%
Övriga aktieägare14 00015 398 59218,8%29,3%
Summa antalet aktier3 370 00049 262 803
Summa röster100%100%