Ledning

Vår ledning

 • Anders Eriksson

  VD

  Född 1956
  Anställd sedan 1984

  A-aktier: 1 875 400
  B-aktier: 9 318 160

 • Mathias Kjellberg

  COO

  Född 1971
  Anställd sedan 1999

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Anders Bergman

  Ekonomichef

  Född 1964
  Anställd sedan 2004

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Leif Sjöberg

  Marknadschef

  Född 1954
  Anställd sedan 2005

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Joachim Lundberg

  Chef koncerngemensamma funktioner

  Född 1965
  Anställd sedan 1995

  A-aktier: -
  B-aktier: 163 600

 • Claes Brikell

  Försäljningschef

  Född 1966
  Anställd sedan 1998

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Johan Andersson

  Områdeschef

  Född 1972
  Anställd sedan 1999

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Mikael Knapp

  Områdeschef

  Född 1952
  Anställd sedan 1997

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Anna Thörnlund

  Områdeschef

  Född 1976
  Anställd sedan 2000

  A-aktier: -
  B-aktier: 250

 • Lars Bäck

  Områdeschef

  Född 1960
  Anställd sedan 2001

  A-aktier: -
  B-aktier: 10 000

 • Roger Gustavsson

  Områdeschef

  Född 1969
  Anställd sedan 1999

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Mikael Matiesen

  Områdeschef

  Född 1953
  Anställd sedan 1999

  A-aktier: -
  B-aktier: 400