Ledning

Anders Eriksson

Anders Eriksson

VD

Född 1956
Anställd sedan 1984

A-aktier: 1 875 400
B-aktier: 9 318 160

Mathias Kjellberg

Mathias Kjellberg

COO

Född 1971
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: -

Anders Bergman

Anders Bergman

Ekonomichef

Född 1964
Anställd sedan 2004

A-aktier: -
B-aktier: -

Leif Sjöberg

Marknadschef

Född 1954
Anställd sedan 2005

A-aktier: -
B-aktier: -

Joachim Lundberg

Joachim Lundberg

Chef koncerngemensamma funktioner

Född 1965
Anställd sedan 1995

A-aktier: -
B-aktier: 163 600

Claes Brikell

Claes Brikell

Försäljningschef

Född 1966
Anställd sedan 1998

A-aktier: -
B-aktier: -

Johan Andersson

Johan Andersson

Områdeschef

Född 1972
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: -

Per Lundmark

Per Lundmark

Områdeschef

Född 1965
Anställd sedan 2017

A-aktier: -
B-aktier: 3 000

Anna Thörnlund - Affärsområdeschef Digitalization Partner, Softronic

Anna Thörnlund

Områdeschef

Född 1976
Anställd sedan 2000

A-aktier: -
B-aktier: 250

Lars Bäck

Lars Bäck

Områdeschef

Född 1960
Anställd sedan 2001

A-aktier: -
B-aktier: -

Roger Gustavsson

Roger Gustavsson

Områdeschef

Född 1969
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: -

Mikael Matiesen

Områdeschef

Född 1953
Anställd sedan 1999

A-aktier: -
B-aktier: 400

Ivarsson Torbjörn

Ivarsson Torbjörn

Områdeschef

Född: 1958
Anställd sedan: 1990

A-aktier: -
B-aktier: -