Styrelse

Petter Stillström

Petter Stillström

Ordförande

Född 1972
Ledamot sedan 2008
(även 2001-2006)
VD & ledamot i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag:
ordförande i :BE Group, Nilörn, OEM int

A-aktier: -
B-aktier: -

Anders Eriksson

Anders Eriksson

VD och ledamot

Född 1956
VD & ledamot sedan 1984
Anställd sedan 1984
Övriga styrelseuppdrag:
AB Traction

A-aktier: 1 875 400
B-aktier: 9 318 160

Stig Martin

Stig Martin

Ledamot

Född 1945
Ledamot sedan 1984
Övriga styrelseuppdrag:
Västgötadata

A-aktier: 891 600
B-aktier: 3 345 600

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Ledamot

Född 1951
Ledamot sedan 2013
Övriga styrelseuppdrag:
NP3 Fastigheter, SSG mfl

A-aktier: -
B-aktier: 20 000

Jeanna Rutherhill

Jeanna Rutherhill

Ledamot

Född 1974
Ledamot sedan 2014
Grundare & VD Women for Leaders
Övriga styrelseuppdrag:
LRF Konsult AB, Heroes of Brand and Business Innovation AB

A-aktier: -
B-aktier: 500

Susanna Marcus

Susanna Marcus

Ledamot

Född 1965
Ledamot sedan 2016
Övriga styrelseuppdrag:
ordförande Kontract AB, ordförande IAMIP AB

A-aktier: -
B-aktier: 12 000

Tomas Högstöm

Tomas Högstöm

Arb. tagarrepresentant

Född 1963
Arb.tagarrepresentant sedan 2003
Anställd sedan 1996

A-aktier: -
B-aktier: 1 800

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson

Arb. tagarrepresentant

Född 1965
Arb.tagarrepresentant sedan 2010
Anställd sedan 1993

A-aktier: -
B-aktier: 1 600