Styrelse

Vår styrelse

 • Petter Stillström

  Ordförande

  Född 1972
  Ledamot sedan 2008
  (även 2001-2006)
  VD i AB Traction.
  Övriga styrelseuppdrag:
  BE Group, Nilörn, OEM int

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Anders Eriksson

  VD och ledamot

  Född 1956
  VD och ledamot sedan 1984
  Anställd sedan 1984
  Övriga styrelseuppdrag:
  AB Traction

  A-aktier: 1 875 400
  B-aktier: 9 318 160

 • Stig Martin

  Ledamot

  Född 1945
  Ledamot sedan 1984
  Övriga styrelseuppdrag:
  Goodtech ASA, Västgötadata

  A-aktier: 891 600
  B-aktier: 3 345 600

 • Anders Nilsson

  Ledamot

  Född 1951
  Ledamot sedan 2013
  Övriga styrelseuppdrag:
  NP3 Fastigheter, SSG mfl

  A-aktier: -
  B-aktier: 20 000

 • Jeanna Rutherhill

  Ledamot

  Född 1974
  Ledamot sedan 2014
  Övriga styrelseuppdrag: -

  A-aktier: -
  B-aktier: -

 • Susanna Marcus

  Ledamot

  Född 1965
  Ledamot sedan 2016
  Övriga styrelseuppdrag: -

  A-aktier: -
  B-aktier: 12 000

 • Tomas Högstöm

  Arb. tagarrepresentant

  Född 1963
  Arb.tagarrepresentant sedan 2003
  Anställd sedan 1996

  A-aktier: -
  B-aktier: 1 800

 • Cecilia Nilsson

  Arb. tagarrepresentant

  Född 1965
  Arb.tagarrepresentant sedan 2010
  Anställd sedan 1993

  A-aktier: -
  B-aktier: 1 600