Valberedning

Valberedning utsedd 2017 inför årsstämman 2018

Företaget har en valberedning bestående av fyra personer. Valberedningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.

Bolagets valberedning består av följande ledamöter:

  • Carl Östring, Traction, ordförande i valberedningen
  • Andreas Eriksson, företräder Anders Eriksson med närstående.
  • Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB.
  • Stig Martín, styrelseledamot, eget innehav.

För att kontakta valberedningen skicka mail till: Carl Östring (carl.ostring@traction.se).