Ekonomisk sammanställning

20172016201520142013
Omsättning, Mkr657,0614,7601,5539,4551,9
EBITDA, Mkr75,550,046,531,942,2
Rörelseresultat, Mkr66,641,538,425,133,9
Resultat före skatt, Mkr67,042,238,625,434,2
Resultat efter skatt, Mkr51,833,029,818,927,5
Balansomslutning, Mkr388358348,0331,7336,6
Eget kapital, Mkr258233226,0219,9224,7
Rörelsemarginal, %10,16,86,44,76,1
Vinstmarginal, %10,26,96,44,76,2
Likviditet, ggr2,11,91,91,91,9
Soliditet, %6765656667
Anställda i medeltal448458476482476
Omsättning per anställd, Mkr1,471,341,261,121,16
Förädlingsvärde per anställd, Mkr0,910,820,820,760,77