IT rekryterare som vill bidra till GoodTech

Sista ansökningsdag: 2021-11-08

Stad: Stockholm

Till ett av Softronics affärsområde söker vi en rekryterare med erfarenhet av IT-branschen. Detta är en ny satsning och det finns stora möjligheter till att bygga upp och utforma tjänsten.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att fokusera på att identifiera långsiktig personalförsörjning och talangbehov samt proaktivt hitta och rekrytera lämpliga kandidater med specifik kompetens. Du kommer lägga en stor del av din tid på att bygga och underhålla nätverk inom olika kompetensområden.
Du ansvarar för att kandidatupplevelsen är optimal då det är kärnan i vårt arbete.
Kandidaten ska uppleva trygghet, professionalism och efter mötet känna sig sedd, lyssnad på och respekterad samt ha fått en positiv känsla av Softronic.
 – Sourcing och omvärldsbevakning – finna och söka upp kandidater på deras hemmaplan eller via LinkedIn etc.
 – Attrahera kandidater – marknadsföra Softronic som arbetsplats och våra konsultuppdrag
 – Bygga och underhålla nätverk, skapa talangpool via intervjuer och sociala engagemang
 – Formulera annonser och hantera dokumentation kring rekryteringsprocessen
 – Genomföra kompetensbaserade urval och intervjuer via Teams etc och fysiska möten
 – Referenstagning och hantera kodtester
 – Planera för god onboarding
tillsammans med kommande konsultchef

Vad du har med dig
Du har arbetat som rekryterare inom IT och allra helst med konsultaffären. Du är van vid att jobba självständigt och har uthållighet med fokus på resultat och mål. Din kommunikation bygger på förmågan till införsäljning samt relations- och förtroendeskapande. Du har ett upparbetat nätverk på LinkedIn och andra kanaler samt i branschen alternativt en god förmåga att förstå komplexiteten i konsult- och tjänsteaffärer i ett större och mer övergripande perspektiv.
Vi, liksom du, vet hur svårt det är både att rekrytera inom IT och att dessutom hitta rätt egenskaper för en potentiell konsult. Det ställer såklart stor krav på tålamod hos dig.

Övrigt
Du kommer bli en viktig del i att hitta kandidater som matchar Softronics värderingar och fortsätta sprida vårt varumärke. Våra årliga medarbetarundersökningar ger oss mycket goda betyg och återkommande är fantastiska kollegor, gemenskap, högt i tak, frihet under ansvar etc. Vi har även årliga kundundersökningar som visar på mycket hög grad av kundnöjdhet och förtroende.
Tjänsten är placerad i Stockholm.

Kontakt vid frågor
Sänd in din ansökan till oss redan idag, vi kommer att göra vårt rval löpande.
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Therés Hesselgren Zaar (Talent Management/HR) på tfn 0708-813 073 alt. thz@softronic.se