Konsultchef

Sista ansökningsdag: 2022-01-31

Stad: Stockholm

Som konsultchef har du en variationsrik vardag och tidvis hektiskt tempo med många parallella uppdrag och arbetsuppgifter. Till ett av våra affärsområden söker vi nu en person som kan axla denna roll – en roll som innebär stort eget ansvar och utmaningar.

Vad du kommer att göra hos oss
Som konsultchef har du ett övergripande ansvar för leveransen av de tjänster vi tillhandahåller åt våra kunder. Vi arbetar med en kombination av konsultleveranser, förvaltningsåtaganden och tjänsteförvaltning. Det är av vikt att du har erfarenhet av dessa områden sedan tidigare i ledande position och med en bakgrund inom exempelvis ITSM och/eller ITIL. Rollen innebär även att du kommer leda personal, produktutveckling och affärsutveckling samt säkerställa tillväxt enligt plan – du har med andra ord ett helhetsansvar för allt från de dagliga göromålen till resultaten för ditt kostnadsställe och de finansiella målen.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att du säkerställer upprätthållandet av avtal och SLA’er, rutiner och processer samt underhåll av applikationer och infrastruktur. Vidare arbetar du med planering och ledning av implementationer och uppdateringar för tjänster och programvara. Som personalansvarig och ägare av ett kostnadsställe är du även ansvarig för affären i sin helhet, personalen och kunderna. Du har kontinuerlig kontakt med både befintliga och nya kunder. 

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för affärsområdet och rapporterar till affärsområdeschefen. Du förväntas delta aktivt med att bygga affär och personal för helheten samtidigt som du ansvarar för ditt eget resultat.

Rollen kräver förmåga att hantera många parallella uppgifter samtidigt då dina arbetsuppgifter varierar mellan kortsiktiga operativa delar till taktiskt och strategiska affärsbeslut. Du behöver vara lugn och metodisk och ha en bra förståelse för vilka prioriteringar som behöver göras för att säkerställa framdriften både på lång och kort sikt för affären och kostnadsstället. I rollen ingår också att aktivt nätverka med nya och befintliga kunder och kollegor i olika forum som t.ex. kundevent, sociala aktiviteter i affärsområdet och branschmässor. 

 • Införsäljning av nya idéer/tjänster och konsulter samt bygga affär
   – Skapa och bygga bra långsiktiga kundrelationer
   – Vidareutveckling av befintliga och nya kunder
   – Offertarbete gällande förvaltningsåtaganden, konsulttjänster och projekt
   – Förstå kundernas behov
   – Kontinuerlig omvärldsbevakning
 • Leda och styra tjänst och affärsutveckling
 • Personalansvarig och ser till att konsulterna har beläggning och att leverans sker
   – Fungera som närmast ansvarig för en grupp konsulter
   – Leda teamet och skapa bra stämning
   – Planera och arbeta med beläggning
   – Rekrytering och leverans av resurser
   – Kompetensinventering
   – Budgetansvar – se till att de ekonomiska målen uppnås
   – Hantera administration, ex i form av tidrapporter och prognoser
 • Säkerställa avtalsuppfyllnaden mot våra kunder
   – Planera långsiktig och kortsiktig leverans av tjänster
   – Säkerställa och utveckla processer och rutiner enligt ITIL-ramverket
   – Leda och utveckla din personal i deras roller, både i det dagliga arbetet men även långsiktigt
   – Agera eskalationspunkt både från din personal, kringliggande affärsområden samt kund

Vad vi vill att du
 – Har en teknisk bakgrund och mångårig erfarenhet av arbete i IT-branschen
 – Har praktisk erfarenhet av ITIL och ITSM
 – Är van vid ett agilt arbetssätt med snabba vändningar och olika prioriteringar
 – Har erfarenhet av rollen som konsultchef och resultatansvar
 – Har erfarenhet av att leda och driva produktutveckling
 – Har dokumenterad erfarenhet av försäljning
 – Är van att leverera avtal mot flera olika kunder inom samma affär
 – Har erfarenhet av leverans av IT-konsulttjänster och projekt
 – Är affärs- och resultatorienterad
 – Har tidigare haft linjebefattning med personalansvar
 – Är drivande, självgående och socialt begåvad
 – Har goda ledaregenskaper
 – Är duktig på att skapa en positiv stämning, förmedla företagskultur och vidareutveckla personal
 – Har hög kapacitet

Om Softronic
Vi på Softronic jobbar ständigt med att förflytta våra kunder mot morgondagens teknik. Vare sig det handlar om att utveckla AI, automatisera processer eller modernisera en äldre lösning med bibehållen tillgänglighet. En annan sida av det vi gör är att vi hjälper våra kunder att utveckla innovativa och driftsäkra tjänster som skapar samhällsnytta genom att förenkla människors liv och jobb. På så sätt blir vi och vår teknik en positiv kraft i samhället och en del i att göra världen lite mer hållbar. Det är det vi kallar GoodTech. 

Vi ser arbetet och arbetsplatsen som en av flera energigivande delar i människans liv. Därför odlar vi aktivt en kultur av gemenskap och lust, där brädspelskvällar, löprundor med kollegorna längs vattnet eller en fika på terrassen är viktigt och ska få lov att ta plats. Genom gemenskap och samhörighet blir det också enklare att tillsammans vidareutveckla våra förmågor, för att i förlängningen kunna vässa vårt erbjudande mot våra kunder.

Kontakt
Tycker du att det här låter som en spännande möjlighet för just dig? Vi kommer intervjua kontinuerligt så skicka in din ansökan redan idag till theres.hesselgren-zaar@softronic.se. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Therés på ovanstående mailadress alt. tfn 0708-813 073.