Konsultchef

Sista ansökningsdag: 2021-08-07

Stad: Stockholm

Som konsultchef och personalansvarig har du en variationsrik vardag och tidvis hektiskt tempo med många parallella uppdrag och arbetsuppgifter. Till ett av våra affärsområden söker vi nu en person som kan axla denna roll – en roll som innebär stort eget ansvar och utmaningar.

Vad du kommer att göra hos oss
Som konsultchef och ansvarig för ett kostnadsställe är affären, personalen och kunderna dina huvudsakliga arbetsuppgifter – du har kontinuerlig kontakt med både befintliga och nya kunder. Du har ett resultatansvar för kostnadsstället och ansvarar för de finansiella målen.

Vi arbetar med en kombination av konsultleveranser, förvaltningsåtaganden och produktutveckling, och det är av vikt att du har erfarenhet av dessa områden tidigare i ledande position. Rollen innebär att du kommer leda personal, produktutveckling och affärsutveckling och säkerställa tillväxt enligt plan.

Rollen innebär resultatansvar och du kommer att ingå i ledningsgruppen för affärsområdet. Du rapporterar till affärsområdeschefen och förväntas delta aktivt med att bygga affär och personal för helheten samtidigt som du ansvarar för ditt eget resultat.

Rollen kräver att du har förmågan att arbeta med flera olika uppgifter parallellt, kan hantera ett delvis högt tempo och att dina arbetsuppgifter varierar mellan kortsiktiga operativa delar till taktiskt och strategiska affärsbeslut. I rollen ingår också att aktivt nätverka med nya och befintliga kunder och kollegor i olika forum som t.ex. kundevent, sociala aktiviteter i affärsområdet och branschmässor. 

Ditt ansvar för införsäljning av nya idéer/tjänster och konsulter samt bygga affär
– Skapa bra och bygga långsiktiga kundrelationer
– Vidareutveckling av befintliga och nya kunder
– Offertarbete gällande förvaltningsåtaganden, konsulttjänster och projekt
– Förstå kundernas behov
– Kontinuerlig omvärldsbevakning
– Leda och styra produktutveckling och affärsutveckling

Som personalansvarig ser du till att konsulterna har beläggning och att leverans sker
– Fungera som närmast ansvarig för en grupp konsulter
– Leda teamet och skapa bra stämning
– Planera och arbeta med beläggning
– Rekrytering och leverans av resurser
– Kompetensinventering
– Budgetansvar – se till att de ekonomiska målen uppnås
– Hantera administration, ex i form av tidrapporter och prognoser

Vad vi vill att du kan
– Du har en teknisk bakgrund och mångårig erfarenhet av arbete i IT-branschen
– Du har erfarenhet av rollen som kundansvarig i konsult- eller produktbolag
– Du har erfarenhet av rollen som konsultchef och resultatansvar
– Du har erfarenhet av att leda och driva produktutveckling
– Du har lång och dokumenterad erfarenhet av försäljning
– Du har erfarenhet av leverans av IT-konsulttjänster och projekt
– Du är affärs- och resultatorienterad
– Du har tidigare haft linjebefattning med personalansvar
– Du är drivande, självgående och socialt begåvad
– Du har goda ledaregenskaper
– Du är duktig på att skapa en positiv stämning, förmedla företagskultur och vidareutveckla personal
– Du har hög kapacitet

Vad vi kommer göra tillsammans
Tillsammans med dig kommer vi fortsätta göra bra affärer och lyckade projekt. Vi vill också tillsammans med dig fortsätta bygga ett företag som är innovativt och ligger i teknisk framkant. Softronics version är att vara hårt arbetande, långsiktiga och tillsammans med kunden ha en utmanande och fantastik resa mot varje uppställt mål. Sedan hoppas vi också att vi tillsammans kan ha kul på jobbet! Här finns en mängd olika sociala aktiviteter – allt från olika motionsformer till bioklubb och AWs.

Tycker du att det här låter som en spännande möjlighet för just dig? Vi kommer intervjua kontinuerligt så skicka in din ansökan redan idag. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Therés Hesselgren Zaar, thz@softronic.se alt. tfn 0708-813 073.