Leveransledare IT-infrastruktur och Cloud

Sista ansökningsdag: 2021-06-27

Stad: Stockholm

I rollen som leveransledare på Softronic är relationsbyggande en viktig del, både inom IT och utanför. Som leveransledare jobbar du aktivt med ett antal utvalda kunder med såväl avtalsefterlevnad som affärsutveckling. Du jobbar mot våra interna tjänsteägare med att säkerställa kvaliteten i våra åtaganden och driva kvalitetshöjande åtgärder såväl som krav på nya eller utveckling av innehåll i befintliga.
Du ansvarar för att följa upp att Softronic uppfyller sina SLA:er mot kunder inklusive hantering av resurser och prioritering av arbetsbelastning.

Primära arbetsuppgifter:
 – Ansvarig för IT-leveransen av avtalade tjänster och processer
 – Huvudkontakt för tekniska frågor relaterade till kundens IT-miljö inom ramen för tjänster och avtal
 – Ansvarig för att driva frågor och aktiviteter i kundleveransen tillsammans med tjänsteägaren
 – Arbeta proaktivt med förbättringsförslag
 – Hantering av månadsrapportering
 – Koordinera och säkerställa korrekt dokumentation, instruktioner internt och externt mot kunden för att leverera god servicekvalitet
 – Föreslå åtgärder till serviceförbättringar och alltid sträva efter att leverera god servicekvalitet till kunden. Du är också medveten när förändringar görs och koordinerar kundernas krav i förhållande till kundens IT-miljö
 – Ansvarig för att följa upp KPIer och SLA-uppfyllnad
 – Fakturering och ekonomisk uppföljning 

Din profil
Det är önskvärt att du har god förståelse för IT-infrastruktur, både markbaserad så väl som i publika molntjänster. Som leveransledare har du en rådgivande roll gällande möjliga förbättringar av kundens IT-miljö. Det är av betydelse att du är en person som är strukturerad och ordningsam samt har ett genuint intresse för IT och tjänsteleveranser. Det är även viktigt att du trivs i en roll med många kontaktytor och gärna är med och bidrar till vår och kundens affärsutveckling.
Du har förmodligen en relevant akademisk examen och ett antal års bred erfarenhet av IT-branschen. Utöver det är det önskvärt att du är förtrogen med ITIL som ramverk. Du har erfarenhet av projektledning och leveransstyrning.

Vi erbjuder
Vi erbjudar en betydelsefull och utvecklande tjänst på en enhet som genomsyras av hög professionalism, öppet arbetsklimat och starkt affärsfokus. Du kommer ingå i ett team av leveransledare som i nära samarbete stöttar varandra i sina respektive åtaganden. Genom att fokusera på kundens affärsverksamhet och affärsnytta erbjuds du även möjligheten att utvecklas genom att lära dig nya branscher. 

Om oss
Softronics övergripande strategi är att bygga långsiktiga IT-partnerrelationer med våra kunder. För att lyckas krävs ett brett kunnande inom allt som rör IT och digitalisering, att arbeta nära våra kunder och deras verksamhetskritiska lösningar. Vidare behöver vi ha stor kunskap om kundens verksamhet för att kunna ge råd om hur de ska hantera teknikskiften av olika slag och därigenom säkra en stabil och effektiv leverans över tid. Vi har över 30 års erfarenhet av att drifta verksamhetskritiska applikationer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Vi levererar det mesta inom modern drift och infrastruktur, molntjänster, arbetsplatstjänster, applikationstjänster och säkerhetstjänster. 

Frågor?
Du är varmt välkommen att kontakta Tomas Anderberg på tfn 0708-813 152 alt tomas.anderberg@softronic.se