Produkt

Implementation av Office 365 för företag

Att implementera Office 365 i en organisation kan variera i tillvägagångssätt, beroende på hur behoven ser ut.
Initialt krävs grundkonfigurationer, användarhantering och t.ex. migrering av befintlig lösning för mail och kontakter.

Softronic AB erbjuder till ett fastpris, beroende av storleken på er organisation en grundkonfiguration där vi knyter er(a) domäner till Office 365 samt migrerar era mailboxar från er befintliga lösning för mail.

Utöver de grundläggande inställningarna så kan vi hjälpa er i hur ni arbetar med videokonferens, mötesbokning och hantering av alla era dokument.
Är ni ISO27001 certifierade så kan vi hjälpa er med hur ni hanterar dokument i Office 365 / Sharepoint genom informationssäkerhetsklassning och hur dokumenten får distribueras.