Produkt

Med hjälp av tilläggsmodulen SoftContract håller ni rätt på alla leverantörsavtal direkt i NAV eller Business Central.

SoftContract NAV, Business Central

Hantera kontrakt och leverantörsavtal direkt i Microsoft Dynamics Business Central

Full kontroll över ett företags leverantörsavtal ger ekonomomiska vinster. Det krävs ofta stora administrativa resurser att hantera företagets leverantörsavtal manuellt eller i externa sidosystem. Med hjälp av den integrerade lösningen SoftContract sker avtalshantering och kontraktshantering direkt i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV eller Business Central

Missa inga tidpunkter, avtalsansvarig får påminnelsemail i god tid innan det är dags för uppsägning eller omförhandling av avtalet.

Alla dokument ligger inskannade under rätt leverantör och rätt avtal.

Läs mer om produkten i vårt produktblad SoftContract  eller kontakta oss för mer information.