ExFlow

ExFlow Elektronisk fakturahantering
ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics NAV som gör det möjligt att hantera leverantörsfakturor elektroniskt direkt i NAV. ExFlow NAV är en av Microsoft certifierad tilläggsmodul för elektronisk fakturahantering, byggd specifikt för NAV.

Till skillnad från andra EFH-system krävs ingen integration, dubbletter av register eller kontoplaner. Allting hanteras i realtid direkt i Microsoft Dynamics NAV eftersom ExFlow NAV är inbyggt i NAV. Administrationen sker i NAV och attesteringen sker enkelt på webben med valfri device. Inga ytterligare användarlicenser krävs för attestanterna. ExFlow kombineras ofta med skanningprogramvara från Readsoft.

Softronic har stor erfarenhet av lösningen, kontakta oss för mer information eller besök leverantörens hemsida.